100% Ducato, 100% elektrinis

TECHNOLOGIJOS

VALDYMO BLOKAS

Papildomas komfortas su išmaniaisiais pasirinkimais: transporto priemonės išankstinis kondicionavimas, kad oro kondicionierius neeikvotų baterijos, bei suplanuotas kasdienis įkrovimas, pasinaudojant mažomis energijos sąnaudomis.

VAIRAVIMO REŽIMAI

Klientai gali pasirinkti jiems tinkamą vairavimo režimą, kuris atitiks konkrečius jų poreikius, taip subalansuodami maksimalų nuvažiuojamą atstumą ir optimizuodami našumą: Normalus režimas optimaliam balansui tarp našumo ir ekonomiškumo; ECO režimas padidinti maksimalų nuvažiuojamą atstumą; Power režimas kai reikia daugiau galios ypatingai svarbioms misijoms.

VAŽIAVIMAS IR STABDYMAS

Laisva eiga (angl. E-Coasting) – tai energiją taupantis vairavimo režimas, kuris įprastai įsijungia, kai transporto priemonė važiuoja lėčiau. Tokiu režimu el.variklis nenaudoja baterijos energijos. E-stabdymas (angl. E-Braking) transporto priemonę stabdo, nenaudojant stabdžio pedalo. Šiuo režimo, el.variklis tiekia neigiamą sukimo momentą, taip sugrąžindamas dalį energijos atgal ir įkraudamas bateriją.

"VĖŽLIO" RĖŽIMAS

Kai įkrovos lygis pasiekia beveik kritinę ribą, naujasis E-Ducato vairuotojui apie tai praneša ir aktyvuoja specialų vairavimo režimą (angl.”Turtle”), kuris smarkiai sumažina našumą, kad maksimaliai prailgintų likusį galimą nuvažiuoti atstumą.

AVARINIS RĖŽIMAS

Unikali ypatybė, kuri galima dėl baterijų paralelinės architektūros, leidžia E-Ducato tęsti kelionę, net ir įvykus vieno iš modulių gedimui

SAUGUMAS

AKLOSIOS ZONOS STEBĖJIMO SISTEMA (BSM)

Sistema mato tai, ką sunku pastebėti Jums. Ji geba aptikti artėjančias transporto priemones, vairuotojui nematomas kliūtis esančias “aklojoje zonoje”. Sistema veikia pasitelkdama jutiklius, įrengtus galiniame buferyje. Vairuotojas informuojamas garsiniu signalu ir ant šoninių veidrodžių šviečiančiais perspėjimo signalais.

STABDŽIŲ KONTROLĖS SISTEMA (FBC)

Stabdžių kontrolės sistema (angl. Full Brake Control) – tai integruota sistema, sukurta užkirsti kelią susidūrimams ar juos sušvelninti. Sistema priešakyje aptinka kliūtis ir nustačiusi, kad gresia susidūrimas, ji apie tai informuoja vairuotoją ir paleidžia autonominį avarinį stabdymą.

PAJUDĖJIMO IŠ STOVĖJIMO VIETOS ATBULOMIS ASISTENTAS

Automobilio gale esančių kliūčių aptikimo sistema (angl. Rear Cross Path Detection) naudoja galiniame buferyje esančius jutiklius, kad aptiktų iš šono artėjančias transporto priemones važiuojant atbuline pavara. Tai padeda išvengti avarijų atliekant manevrus riboto šoninio matomumo zonose.

IŠVAŽIAVIMO IŠ JUOSTOS PERSPĖJIMO SISTEMA (LDWS)

Išvažiavimo iš juostos perspėjimo sistema aptinka, jog transporto priemonė keičia savo važiuojamąją eismo juostą, nenaudojant jokių įspėjamųjų posūkio signalų ir tokiu atveju, garsinis bei vaizdo signalai prietaisų skydelyje, praneša apie galima riziką.

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA (TSR)

Pasitelkdama įrengtą kamerą, Kelio ženklų atpažinimo sistema (angl. Traffic Signal Recognition) padeda vairuotojui atkreiptį dėmesį į kelio ruože galiojančius greičio ribojimo ir lenkimo ženklus, apie juos vairuotojui pranešdama įrengtame prietaisų skydelio ekrane.

AUTOMATINIS TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ PERJUNGIMO ASISTENTAS (HBM)

Ši sistema automatiškai įjungia ir išjungia priekines tolimąsias šviesas, aptikus priešpriešiais artėjantį arba priartėjus prie priekyje, ta pačia kryptimi važiuojančios transporto priemonės.