Utilizavimas

Vadovaujantis LR aplinkos ministerijos nuostatomis, LR Vyriausybės Teisės aktais, bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių IDIS sistemoje pateikiama visa informacija apie saugų aplikai utilizavimo procesą. Prieiga prie IDIS sistemos suteikiama tik komercinėms įmonėms, užsiimančioms netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo verslu. Prieiga prie IDIS sistemos komercinėms įmonėms, užsiimančioms netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo verslu, suteikiama nemokamai.