Nauji Greitosios Medicininės Pagalbos automobiliai perduoti šalies gydymo įstaigoms

Nauji Greitosios Medicininės Pagalbos automobiliai perduoti šalies gydymo įstaigoms

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) perduoda gydymo įstaigoms 24 A tipo GMP automobilius. Jie skirti pacientams transportuoti iš mažesnių gydymo įstaigų į apskričių centrus ar į universitetines ligonines. Automobiliai įsigyti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis skelbto atviro konkurso būdu. Šie automobiliai, kuriais bus teikiamos aukščiausios kokybės paslaugos Lietuvos pacientams, iškeliauja į 24 miestus įvairiuose šalies regionuose.

 

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, atnaujinus GMP automobilių parką pavyks išspręsti įvairius klausimus. Visų pirma, šis projektas prisidės prie Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano. Lietuvoje vis dar išlieka didelis mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų,  galvos smegenų kraujotakos sutrikimų, taip pat traumų. Iš 60 šalies savivaldybių net 37 pripažintos pagal įvairius kriterijus problemiškomis. Daugelyje savivaldybių mirtingumas nuo traumų, nelaimingų atsitikimų, taip pat nuo galvos smegenų kraujotakos bei kraujotakos sistemos ligų yra didesnis nei šalies vidurkis.

„Todėl labai svarbu, ypač tose teritorijose, sudaryti galimybę laiku žmonėms suteikti pagalbą. Tam  būtina kur kas greičiau pervežti nukentėjusiuosius iš iškvietimo vietos į gydymo įstaigą. Akivaizdu, kad nauji, greiti, aprūpinti šiuolaikine įranga GMP automobiliai – tai iškovotos lemtingos minutės ir išgelbėtos pacientų gyvybės“, – sako ministras A. Veryga.

24 vnt. A tipo greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilių pacientams transportuoti bus skirti Lietuvos tikslinių teritorijų rajono lygmes ligoninėms. Šiuos automobilius, laimėjusi atvirą konkursą,  pagamino kompanija „ALTAS komercinis transportas“, turinti ilgametę GMP automobilių pergaminimo patirtį Lietuvoje ir užsienio šalyse. Remdamiesi užsienio šalių patirtimi, kompanijos inžinieriai prie konkurse numatytų reikalavimų, papildomai įrengė funkcionalesnes sėdynes ir papildomą šildytuvą automobilio salone.

„Džiaugiamės, kad mūsų automobiliai atitiko aukštus Sveikatos apsaugos ministerijos keltus reikalavimus. Šie automobiliai patikimi, vertinami dėl nedidelių kuro sąnaudų, suteikiamų garantinių sąlygų bei techninio aptarnavimo kainų bei tinklo. Greitosios pagalbos tarnybos Fiat automobilius naudoja Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse, todėl labai malonu prisijungti prie kilnios GMP užduoties suteikti skubią medikų pagalbą mūsų šalyje“, – sako UAB „Autobrava“, „Fiat“ importuotojo Baltijos šalims, vadovas Andrius Mockaitis.

GMP automobiliai įsigyti įgyvendinant ES investicijų projektą „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų prieinamumo pagerinimas sveikatos netolygumais pasižyminčiuose Lietuvos rajonuose“. Bendra projekto vertė – 5 937 212 Eurų. Be minėtų 24 A tipo GMP automobilių, pagal šį projektą įsigyti 37 naujausi B tipo automobiliai taip pat artimiausiu metu išvažiuos į įvairiausias greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančias gydymo įstaigas: pirminius sveikatos priežiūros centrus, greitosios medicinos pagalbos centrus ir pan.

Greitosios medicinos pagalbos parką planuojama atnaujinti ir įsigyjant 11 C tipo GMP automobilių, kurie bus skirti pacientams tam tikrose teritorijose transportuoti į insultų gydymo centrus, traumų centrus, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose atliekama perkutaninė vainikinių arterijų intervencija, ir kitoms būtinoms GMP paslaugoms teikti.

„Mūsų tikslas – užtikrinti aukšto lygio pirmąją medicinos pagalbą ir greitą paciento transportavimą į atitinkamą gydymo įstaigą.  Tai padės mažinti mirtingumą dėl traumų ir kitų išorinių priežasčių“, – sako sveikatos apsaugos ministerijos kancleris Gedeminas Aleksonis.

Įstaigos, į kurias iškeliauja naujausios GMP mašinos, yra išvardytos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plane ir Greitosios medicinos pagalbos parko atnaujinimo 2015–2020 metų programoje:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1173360

 

Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis